HEM 2674 Ravnsvad_Beretning

Museum Midtjylland, Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat & Danske Afd. Nationalmuseet
Herning Museum foretog i perioden 26. april til 9. maj 1985 undersøgelser på denne strækning for anlæggelse af naturgasledningen Skovby-Studstrupværket. Der lavedes prøvegrøfter på 206 og 140meter i længden. I et mindre felt fandtes store stolpehuller, som til dels udgjorde to vest-øst gående rækker. Der var ingen daterbare fund.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.