Faldborg kirkegård

N. Engberg, H. Kjær, Jesper Hjermind, Martin Mikkelsen, Inge Kjær & A. Bodilsen
Den nye vejføring vest om Rødkærsbro ville berøre Faldborg kirketomt, og derfor blev der gennemført en udgravning af det berørte område. Ved prøvegravninger henholdsvis 3. april 1991 og 27. juni 1994 var det blevet fastslået, at vejanlægget ville berøre den østligste del af kirkegården svarende til et areal på ca. 300 - 350 m2. Ligeledes på baggrund af prøvegravningerne blev det anslået, at der ville bliver tale om ca. 350 skeletter. Udgravningen påbegyndtes 1. august...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.