VSM 09953 Beretning Tre Mose Pytter Øst 2012

Lars Agersnap Larsen
Abstract Forud for nedgravningen af et 150 kV elkabel mellem transformatorstationerne Bilstrup og Loldrup foretog Viborg Museum en udvidet forundersøgelse i op til 7 m bredde af tracéstrækningen. Her blev der fundet et hegnsforløb samt to C-14 daterede huse. Den ene huskonstruktion dateres til ældre bronzealder og har både væg og tagstolpehuller. Det andet hus dateres til yngre romersk jernalder, og har enkelte vægstolpehuller. Det registrerede hegnsforløb formodes også at tilhøre bebyggelsen fra yngre jernalder.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.