VSM 09958 Vejsbæk Bro Syd Beretning 2012

Lars Agersnap Larsen & Casper Sørensen
Ved en udvidet forundersøgelse i 7 m bredt kabeltracé blev fundet et bosættelsesområde, som på baggrund af C14-datering formodentlig hører hjemme i ældre bronzealder. Tolkningen af de enkelte konstruktioner er usikker pga. det smalle tracé, men der kan efter alt at dømme udskilles et sikkert firestolpeanlæg samt 5 mulige to-stolpeanlæg og hvad der kan være de yderste vestlige tagstolpesæt i to treskibede huse.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.