HAM 4390 Wostoft - Beretning 2005

Lisbeth Christensen
Beretning over arkæologisk undersøgelse af ialt 2,5 hektar ud af ialt 8,4 hektar udpeget til parcelhusudstykning i den nordøstlige udkant af Løjt Kirkeby. Inden for undersøgelsesområdet fandte et forrådskar fra Enkeltgravskulturen (Undergravstid/bundgravstid). Derudover fandtes enkelte gruber fra førromersk jernalder. De resterende og væsentligste fyldskifter stammede fra en boplads fra vikingetid og tidlig middelalder (ca. 775-1000 e.Kr.). Der blev påvist ialt 10 huse og 5 grubehuse, som tilhører to gårdsanlæg i flere faser.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.