MOE 00687 Smouenvej

Esben Kannegaard
Arkæologisk forundersøgelse af et areal på 20.000 m2 domineret af en stejl bakke nordvest for Rønde by. I de 11 udlagte søgegrøfter blev der registreret to treskibede langhuse, ét-to stolpehulspar fra yderligere op til 6 mulige treskibede langhuse, et mindre antal stolpehuller uden tydelig kontekst, et større antal gruber, koge/ildgruber, samt afgrænsede og mere diffuse trækulsprægede kulturlag med skår af keramik fra jernalderen. Ud fra fund af keramik i stolpehuller og andre anlæg kan bebyggelsen...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.