HAM 1017 Lønt - Beretning 1998-2000

Erik Jørgensen & Charlotte B. Hove
Beretning over arkæologisk undersøgelse gennemført 1998-2000: Samlingsplads/Sarupanlæg opført omkring 3600-3100 f.Kr. Samlingspladsen ligger på et velafgrænset næs på sydsiden af Haderslev Fjord ved Lønt øst for Starup. Samlingspladsen ligger i forbindelse med et gravhøjsområde bestående af 11 megalitanlæg liggende få hundrede meter syd for næsset og 800 meter øst for en anden samlingsplads fra perioden (HAM 4631 Langelandsvej.) Næsset afskæres af et kompleks af systemgrave og spor efter palisadehegn og gruber. Området overlejres af et...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.