Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af MLF01029 Søndergade 25, Nakskov etape 1

Bjørnar Måge, Marie Brinch, Anine Madvig Struer, Signe Fog Mogensen & Stine Jæger Hoff
I forbindelse med etablering af en fundamentgrøft på adressen Søndergade 25 i Nakskov foretog Museum Lolland-Falster en arkæologisk forundersøgelse i form af en overvågning af jordarbejdet. Forundersøgelsen resulterede i fundet af kulturlag samt nedbrydningslag fra efterreformatorisk tid samt en ældre brønd.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.