Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Gerning kirkegård 2011

Anders C. Christensen
I forbindelse med etablering af ny adgang til Gerning kirkegård fra projekteret parkeringsplads øst for kirken, overvågede Nationalmuseet gennembrydningen af det stablede østdige, som blev nedtaget over en strækning på 2,3 m. Under diget, omtrent i længderetningens midterakse, kunne et ca. 50 cm bredt, diffust fyldskifte observeres. Fyldskiftet er ikke tolket som grøft, men kan ikke afvises at være rester af tidligere kirkegårdsafgrænsning.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.