Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Brylle Kirke 1991

B. Als Hansen, M. Vedsø, Kirstin Eliasen, Orla Hylleberg Eriksen & H. Mikkelsen
Efter aftale med kirkens arkitekter deltog BAH den 16/9 91 i afgravning af 30 cm gulvfyld i kirkens østende, hvor murværk og gulvlag var inficeret med ægte hussvamp. Et undergulv af nyere teglsten i cement var fjernet og umiddelbart under stenene lå rester af et tidligere alter, der formentlig er opført op mod den nuværende østmur i forbindelse med nedrivning af apsiden og udmuring af apsisbuen.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.