HEM 3736 Borup sb. 352_Beretning

Museum Midtjylland
Herning Museum foretog i perioden den 17.-29. november 1999 undersøgelser på område for anlæg af et råstofområde ved Brande. På denne mark kendtes der til 4 overpløjede høje, sb. 38-41. Herud over fandtes andre gravanlæg, som ikke erkendtes som gravhøje, men først fandtes ved afdækning af overjorden. En af dem er sb. 352, der registreredes som en cirkelgrav fra enkeltgravskulturen. I graven fandtes en flintflække.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.