09621 Beretning 2010

Sanne Boddum
Ved en undersøgelse af ca. 1300 m² fordelt på tre felter blev der fundet et treskibet langhus fra ældre germanertid og en barnegrav samt en lerkargrav med 15 kar fra ældre romertid. Desuden blev der fundet spor efter mulig jernbearbejdning i kulturlagsrest formentlig fra A698 fra yngre romertid eller germansk jernalder, enkelte gruber, agerrener og et udateret grøftanlæg på 3,3 x 3,8 m.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.