HBV 1492 Beretning

Martin Egelund Poulsen & Scott R. Dollar
Den 23.-25. juni 2014 skulle et samlet areal på 3,6 hektar forundersøges ved en jernbanevejtunnel på Kærvej øst for Brørup. Området vil indgå som arbejdsareal tilhørende Banedanmark i forbindelse med et jernbaneelektrificeringsprojekt mellem Esbjerg og Lunderskov, hvor den eksisterende vejtunnel under jernbanen skal udvides. Der fremkom kun 3 forhistoriske aktivitetsspor i form af to kogestensgruber og en affaldsgrube uden nærmere tidsplacering, men sandsynligvis er der tale om perifere bopladsspor fra ældre jernalder. Der var således...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.