MKH 1527 Hammerhus - Beretning

Mette Nissen
Beretning over arkæologisk undersøgelse af den overpløjede gravhøj sb. 18 Almind. Undersøgelsen påviste at gravhøjen må anses for fuldstændig bortpløjet. Til gengæld fremkom spredte spor efter et muligt jernalderhus, formentligt fra ældre romersk jernalder
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.