HEM 4036 Fejerskov Huse I_Beretning 2003

Fra den 21. oktober til den 24. november 2003 har Herning Museum undersøgte et område på 17.670 m2 ved Fejerskov Huse forud for anlæggelse af motorvejen Gjellerup-Lund – Høgild. Ved udgravningen blev der fundet en brønd samt et dybt anlæg, begge er fra oldtiden, men ellers udateret. Desuden blev der udgravet en nedpløjet husrest fra bronzealderen, 50 kogestensgruber samt en husrest, som enten skal dateres til bronzealder eller tidlige middelalder.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.