Beretning for arkæologisk udgravning af bosættelsesspor fra tragtbægerkultur og førromersk jernalder

Stine Jæger Hoff
På et ca. 2000 m2 stort areal blev der registreret bosættelsesspor i form af kulturlag, spredte stolpehuller og gruber dateret til henholdsvis mellemneolitisk tragtbægerkultur samt tidlig førromersk jernalder. De fundne bosættelsesspor udgør kun en mindre del af et større bosættelsesområde, som fordeler sig på mindre forhøjninger inden for et ca. 26 Ha stort anlægsareal.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.