VHM00762 Haurholm

Marlena Haue
I forbindelse med forundersøgelse af tracé til 60 kV kabelanlæg fra Tårs til Høgsted (VHM00691 Tårs-Høgsted) blev der ca. 4 km vest for Tårs og godt 200 m sydvest for Haurholmvej og gården Haurholm konstateret en bebyggelse med minimum fire treskibede huse, én hegnsgrøft og otte gruber. Bebyggelsen dateres til førromersk jernalder (500 – 1 f. Kr.) og germansk jernalder (375 – 749 e.Kr.). Denne lokalitet blev udgravet under forundersøgelsesbudgettet. Idet al sagsbehandling er ført...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.