HAM 1146 Blå Å - Beretning 2011

Klaus Hirsch
Beretning over arkæologisk undersøgelse af flintplet fra ældre stenalder fremkommet på naturgastraceet ved Blå Å i Over Jels. Ved undersøgelsen blev et felt på 57 m2 undersøgt arkæologisk. Herved blev en flintplet fra ældre stenalder (ca. 1400 stk flint) frilagt og udgravet. På udgravningsfeltet fandtes aktivitetsspor fra flere perioder inden for stenalderen. Fra senpalæolitikum, sandsynligvis fra Hamburgkulturen stammer en løs koncentration af flintartefakter, derimellem en bipolær flækkeblok. På to små flinthuggepladser fra Kongemosekulturen eller Ertebøllekulturen...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.