FHM 5679 Ginneruplund - Beretning

C. Skriver & Poul Nissen
Forud for byggemodning blev der undersøgt i alt ca. 5550 m?. Der blev fundet spredte anlæg, der overordnet dateres til senneolitikum-tidlig bronzealder, herunder et treskibet langhus, et toskibet langhus samt to andre mulige langhuse, heraf det ene toskibet. Endvidere blev der fundet to urnegrave og undersøgt spredt grubeaktivitet, der i nogle tilfælde også kunne dateres til bronzealderen.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.