Beretning fra prøvegravning i marksystem

Viggo Nielsen & Mikael Holdgaard Nielsen
Viggo Nielsen og Niels Chr. Clemmensen har ved gennemgang af Lidar Scanninger af Ræveskoven iagttaget et større og velbevaret agersystem fra yngre bronzealder eller ældre jernalder. I 2013 blev der gravet to snit i agerforekomsten for at fremskaffe materiale til datering. Herved fandtes en kogegrube, der er ams-dateret til ældre bronzealder; dens relative stratigrafi i forhold til agersystemet er dog ikke helt klar. Til gengæld fandtes en brandpletgrav i nærheden af højen loknr. 3; graven...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.