„A Magyar Pathológusok Társasága nagygyűlésének munkálatai” című kiadványsorozat a két világháború közötti magyar patológia történetének legfőbb forrása

József Honti
A természettudományok, a technika és az orvoslás tárgyi, képi és írott forrásai (az 1997. évi ankét anyaga). Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.