A gyógyszerész, mint feltaláló és „fogyasztó” a 19. és 20. század fordulóján

József Révész
A természettudományok, a technika és az orvoslás története a fogyasztó szemével (a 2009. évi ankét anyaga) = History of Science, Technology and Medicine through the Eyes of the Consumer (Papers Presented at the Conference of the Year 2009). Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.