BEZPIECZEŃSTWO A BIUROKRACJA. ORGANIZACJA BIUROKRATYCZNA JAKO ORGANIZACJA IDEALNA WG MAXA WEBBERA, CZYLI „ARMIA POKOJU” ORAZ DYSFUNKCJE ORGANIZACJI BIUROKRATYCZNEJ WG ROBERTA KINGA MERTONA, CZYLI „ARMIA MISYJNA”

Adam ŚWIĘTOCHOWSKI & Joanna KUŹBA
W artykule na podstawie typu idealnego biurokracji, według Maxa Webera przedstawiono opis organizacji biurokratycznej oraz zestawienie jej cech z organizacją wojskową w czasie pokoju. W dalszej części artykułu zostały zaprezentowane dysfunkcje organizacji biurokratycznej według Roberta Mertona oraz porównane z organizacją wojskową realizującą zadania poza granicami kraju. Celem artykułu jest porównanie dwóch oblicz organizacji wojskowej w warunkach pokoju oraz warunkach wojny, realizującej zadania poza granicami kraju.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.