Stosunki sił i momentów sił jako kryteria podobieństwa dynamicznego różnych zjawisk występujących w inżynierii wiatrowej, inżynierii śniegowej i dynamice płynów. Część I – Podstawy i zagadnienia ustalone

Andrzej Flaga
Budownictwo i Architektura, vol.17(4) (2018) pp. 121-140
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.