Bemutatkozik a Magyar Gyógyszerészi Kamara [On the Hungarian Chamber of Pharmacists]

Zoltán Hankó
A Magyar Gyógyszerészi Kamara 1989 nyarán alakult a gyógyszerésztársadalom önkéntes elhatározásával. Az akkor hatályos egyesülési jogról szóló törvény alapján létrehozott szakmai érdekvédelmi szervezet a gyógyszerészet szakmai, erkölcsi és anyagi rehabilitációját tűzte ki célul, amely közel ötezer fős önkéntes tagságával hamarosan a magyar gyógyszerészet legnagyobb taglétszámú szervezetévé vált. A kamara részt vett a gyógyszerészet rendszerváltó törvényeinek előkészítésében, szorgalmazta a gyógyszertárak privatizációját, és etikai normákat határozott meg a gyakorló gyógyszerészeknek...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.