Gezangen, schapen en pausen: onderzoek naar de Utrechtse Mariakerkbijbel van 1463

Bart Jaski
Onderzoeksverslag over Utrecht, Universiteitsbibliotheek, Hs. 35 A 3, het tweede deel van een tweedelige bijbel, geschreven door Johannes de Tremonia, rector van de Latijnse school van de Mariakerk in Utrecht in 1463. Research report on Utrecht, University Library, Ms. 35 A 3, the second part of a two-volume bible, written by Johannes de Tremonia, headmaster of the Latin school of St Mary's Church in Utrecht in 1463.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.