Johannes Franciscus Reith, Notities uit het leven van een zondagskind

Bart Jaski
Autobiografie van Johannes Franciscus Reith (1902-1990), geschreven in 1980 en bewerkt door zijn zoon Bernard A. Reith. J. F. Reith was hoogleraar Chemische levensmiddelenleer en toxicologie aan de Universiteit Utrecht. Autobiography of Johannes Franciscus Reith (1902-1990), written in 1980 and edited by his son Bernard A. Reith. J. F. Reith was professor Chemical nutritional science and toxicology at Utrecht University.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.