Kees Smit, Brieven van en aan Arnoldus Buchelius: complete verzameling met transcripties en annotaties

Bart Jaski
Geannoteerde editie van alle bekende brieven van en aan Arnoldus Buchelius (Aernout van Buchell) (1565-1641) in handschrift en druk. Het gaat om 414 brieven van/aan 76 personen, bewaard in verschillende bibliotheken binnen en buiten Nederland. Annotated edition of all the known letters from and to Arnoldus Buchelius (Aernout van Buchell) (1565-1641) in manuscript or printed. It concerns 414 letters from/to 76 persons, kept in various libraries in and outside the Netherlands.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.