Kees Smit (ed.), Arnoldus Buchelius, Observationes ecclesiasticae & Ecclesiastica Ultraiectina

Bart Jaski
Transcriptie met inleiding en annotaties van Arnoldus Buchelius, Observationes ecclesiasticae & Ecclesiastica Ultraiectina, in Leeuwarden, Tresoar, Hs. EVC 3373B, en Utrecht, Universiteitsbibliotheek, Hs. 1053. Beide handschriften zijn aantekeningen in het Latijn en Nederlands die Aernout van Buchell (1565-1641) schreef als ouderling van de protestantse kerk in de stad Utrecht en daarbuiten in 1622-1624 en 1626-1628. Ook zijn er aantekeningen van buiten die twee termijnen. Transcription with preface and annotations of Arnoldus Buchelius, Observationes ecclesiasticae &...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.