Kees Smit (ed.), Arnoldus Buchelius, Commentarius (Diarium), deel I en II.

Bart Jaski
Transcriptie met inleiding en annotaties van Arnoldus Buchelius, Diarium (Commentarius rerum quotidianarum …), in Utrecht, Universiteitsbibliotheek, Hs. 798 (deel I en II). Het Diarium is deels autobiografie en deels kroniek, geschreven door Aernout van Buchell (1565-1641). Het beslaat de periode 1560-1599, bevat een beschrijving van de stad Utrecht en zijn reizen door Frankrijk, Duitsland en Italie, en is vooral geschreven in het Latijn. Transcription with preface and annotations of Arnoldus Buchelius, Diarium (Commentarius rerum quotidianarum...
1 citation reported since publication in 2020.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.