Arnoldus Buchelius, Dagboek van het Utrechtse tuchthuis 1623-1633

Bart Jaski
Transcriptie en hertaling met inleiding en commentaar door Kees Smit en Gisela Gerritsen-Geywitzvan van Het Utrechts Archief, Archieven van het Stadsbestuur van Utrecht 1577-1795, Toegang 702-1, inv. nr. 1043: Arnoud van Buchell, Acta Ergasterii ab anno 1623. Het betreft Buchelius' aantekeningen over wat er in het Utrechtse tuchthuis gebeurde toen hij er een van de regenten was. Transcription en retranslation with introduction and commentary by Kees Smit and Gisela Gerritsen-Geywitz of The Utrecht Archives, Archieven...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.