Arnoldus Buchelius, VOC-dagboek 1619-1639

Bart Jaski
Transcriptie, editie en vertaling van Kees Smit van het VOC-dagboek van Aernout van Buchell (1565-1641) voor de jaren 1619-1639. In die periode was Buchelius een van de bewindhebbers was van de kamer Amsterdam van de VOC (1619-1621), en was betrokken bij de WIC. Gepubliceerd in twee delen. Bron: Den Haag, Nationaal Archief, Eerste afdeling Aanwinsten, toegang 1.11.01.01, subnr. 256. Transcription, edition en translation by Kees Smit of the VOC-diary of Aernout van Buchell (1565-1641) over...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.