Cohors multis experimentis fidelissima. Batawowie jako straż przyboczna dynastii julijsko-klaudyjskiej

Radosław A. Gawroński
Rocznik wydawany przez Komitet Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk poświęcony kulturze świata starożytnego. Ukazuje się od 1946 roku. "Meander" znajduje się na liście ERIH PLUS oraz w wykazie czasopism MNiSW (70 pkt.).
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.