SLAN 2007: Suirbhe ar Nosanna Maireachtala, Dearcai agus Cothu in Eirinn: Priomhthuarascail

Karen Morgan, Hannah McGee, Dorothy Watson, Ivan Perry, Margaret Barry, Emer Shelley, Janas Harrington, Michal Molcho, Richard Layte, Nuala Tully, Eric Van Lente, Mark Ward, Jennifer Lutomski, & Ruairi Brugha
Is éard atá sa tuarascáil seo na príomhthorthaí ó Shuirbhé ar Nósanna Maireachtála, Dearcaí agus Cothú in Éirinn 2007 (SLÁN 2007). Is é seo an tríú suirbhé SLÁN agus an suirbhé is mó agus is é seo an chéad suirbhé a áirítear teangacha eile ann seachas Béarla agus Gaeilge. Rinneadh staidéir eile roimhe seo in 1998 (Friel et al, 1999) agus 2002 (Kelleher et al, 2003). Tá an dá thuarascáil seo le fáil ar an...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.