Zashchita Rastenii 75. Mezhdunarodnaia Vystavka

Aleksandr Mikhailovich Petukhov & Александр Михайлович Петухов