Raznykh narodov syny krepkoiu druzhboi sil'ny

Leonid Mikhailovich Nepomiashchii & Леонид Михайлович Непомнящий