Afvalwater als alternatief voor ruwe aardolie: feit of fictie?

Bert Biesemans, Laura De Saedeleer, Laura Truyens & Christophe Naessens
In rioolwaterzuiveringsinstallaties kan met een fijnzeef cellulose van de afvalstroom worden afgescheiden. Het is mogelijk om vertrekkend van deze cellulose bio-ethanol te produceren. In dit project werd een methode voor de productie van bio-ethanol uit afgezeefde cellulosevezels ontworpen en uitgebreid getest. Deze methode verloopt in twee stappen: een enzymatische hydrolysestap met het enzym Celluclast® en een fermentatie met de gist Saccharamocyes cerevisae. Beide stappen zijn experimenteel onderzocht en kunnen middels een Michaelis-Menten kinetiek beschreven worden....
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.