Een Positieve Kijk op Emoties van Docenten in het Voortgezet Onderwijs

Suzanne Van Hoogstraten, Kim Severien & Maaike Van Der Veen
In het beroep van een docent is de emotionele betrokkenheid en de relatie met de leerlingen van groot belang. De emotionele betrokkenheid is enerzijds een motivatie voor dit beroep, anderzijds kan het ook voor stress zorgen. De huidige studie, onder 21 docenten in het voortgezet onderwijs, onderzoekt of en hoe sterk de voorkeur voor emotieregulatie, de emotieregulatiestrategie en de docent-leerling relatie samenhangen met de mate van bevlogenheid. De emotieregulatiestrategie reappraisal bleek een significante samenhang te...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.