Rechtsbescherming door de informatiebeschikking

Marieke Buijs
De informatiebeschikking uit artikel 52a Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (hierna te noemen: AWR) is sinds 1 juli 2011 een feit. Het belangrijkste doel van deze regeling was om de rechtsbescherming voor de belastingplichtige te verbeteren binnen het stelsel van de informatieverplichting. De vraag is, zes jaar later, of inderdaad te spreken is van een verbeterde rechtspositie.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.