Het aanleren van ergonomisch handelen is geen gespreid bedje

Hanneke Van Nistelrooij
Het merendeel van de tweedejaars Helpende studenten (n=6) van de pilotopleiding Dienstverlening ROC de Leijgraaf, handelt niet ergonomisch bij de vaardigheid ‘bed opmaken met zorgvrager erin’. Uit verkennend onderzoek blijkt onder andere dat er in lichte mate sprake is van kennistekort, maar ook dat ergonomie niet expliciet getoetst wordt. Uit interviews met studenten werd duidelijk dat zij behoefte hebben aan meer uitleg, directe feedback en een duidelijk voorbeeld. Als verbeteracties zijn hiervoor een lessenreeks en...
This data center is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.
We found no citations for this text. For information on how to provide citation information, please see our documentation.