Overmatig alcoholgebruik bij ouderen

Yvonne Van Arts-Van Haastrecht & Annet Van Der Horn
Als gevolg van de vergrijzing groeit de groep oude-ren met overmatig alcoholgebruik. Dit leidt tot gerontologische problematiek bij ouderen maar ook tot extra druk op maatschappelijke en gezondheids-voorzieningen. Een vroege signalering en een betere bespreekbaar-heid van dit voor ouderen en hulpverleners lastige onderwerp zijn belangrijke voorwaarden voor de aanpak van het probleem. Uit Nederlands onderzoek in de stad Zwolle en omgeving blijkt dat zowel ou-deren als zorgprofessionals veel heil zien in alcohol-preventiecampagnes die zich specifiek...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.