Van Bouwstenen naar Smart City: wat er geleerd kan worden van Nederlandse Smart City-initiatieven

Matthijs Duenk & Dianne Scholte
De term ‘Smart City’ wordt steeds vaker genoemd als oplossing voor klimaat- en verstedelijkingsproblemen. Veel lokale overheden weten echter niet wat zij concreet kunnen doen om hun eigen Smart City-initiatief te ontwikkelen. In het onderzoek ‘Van Bouwstenen naar Smart City’ is onderzocht wat voor lokale overheden de bouwstenen zijn voor een succesvol proces tot de ontwikkeling van Smart City-initiatieven. Met behulp van een viertal Smart City-initiatieven in Nederland en gesprekken met betrokken partijen is gekomen...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.