Cyclisch leren en onderwijzen van woordenschat

Josien Boetje
Het woordenschatonderwijs Spaans op het Revius Doorn bereikte niet het gewenste effect dat leerlingen het aangereikte vocabulaire op middellange termijn onthouden en kunnen activeren. Om dit probleem aan te pakken werd een woordenschatcompetitie ontwikkeld en getest, waarbij leerlingen 4 weken beloond werden om buiten de lessen cyclisch te herhalen. Uit de productevaluatie bleek dat leerlingen: i) extra gemotiveerd waren om eerder met leren te beginnen, ii) meer op de middellange termijn onthielden (p
This data center is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.
We found no citations for this text. For information on how to provide citation information, please see our documentation.