Vi bruger lige så lang tid på at pendle som for 100 år siden

Henrik Toft Jensen, Viggo Plum & Peter Skriver
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.