FASTQ files from NGS 16S bacterial DNA sequencing : effect of butyrate and beta-glucan on HFD - version 1

Zuzanna Majka, Tomasz Gosiewski , Agnieszka Kaczor, Agnieszka Krawczyk, Krzysztof Czamara, Joanna Mazurkiewicz, Ewa Stanek, Izabela Czyżyńska-Cichoń, Mariusz Kepczynski, Dominika Salamon & BARBARA ZAPAŁA
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.