0-1 matrix of Pulsatilla patens ISSR markers : regenerants/plants and seedlings from Busko-Zdrój/plants from Kolimagi - concept

Aneta Słomka, Justyna Żabicka, Piotr Żabicki, Monika Jędrzejczyk-Korycińska, Teresa Nowak, Monika Kwiatkowska, Elżbieta Kuta, Elwira Sliwinska & Grzegorz Migdałek
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.