Edycja krytyczna dokumentu z 1465 roku Kazimierza Jagiellończyka zezwalającego na budowę wodociągu w Bieczu

Kamil Soczek
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.