Ułaskawienie w prawie polskim a międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

Katarzyna Kaczmarczyk-Kłak
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.