Data to figures 3-5 - version 1

Joanna Majerczak, Joanna Filipowska, Grzegorz Tylko, Magdalena Guzik, Janusz Karasiński, Ewa Piechowicz, Elzbieta Pyza, Stefan Chlopicki & Jerzy A. Żołądź
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.