Trot i rock – rozwój koreańskich gatunków muzycznych na tle przemian społeczno-politycznych

Agnieszka Mikrut-Żaczkiewicz
Kultura Współczesna 96, 3 (2017), pp. 144-156
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.